وب سايت بير موزيک

Visit This Singer's Personal Page On Birmusic Mohammad Nasiri


Mohammad Nasiri

Rahsepar

Download 46099 - Date added: November 11, 2017


Download Like 159

Music:

Lyrics:

Arrangement:

mix & mastering:


last songs

lyrics

درشبی ستاره باران بیقرارم

روی ابری بر تن باد من سوارم

دشتها روشن از مهتاب زیر پایم

کوهها پوشیده از برف در کنارم

میبرد ابر عشق مرا سوی یارم

برتن باد همچو موجی رهسپارم

رهسپارم پرنوایم

میسرایم مینوازم

سوسوی چراغ شهر عشق آن دور

میکشد دل را نگاهش بانور

هرنفس درفکر یارم

هر زمان پرمیگشایم

رقص با ساز و نوایش در هوایم

لحظه ها را با هوایش میسرایم

رهسپارم پرنوایم

میسرایم مینوازم

advertising

Leave a Comment


Comments: 0

Leave a comment